Анкетно проучване сред представителите на бизнеса в град Гоце Делчев

Уважаеми представители на бизнеса в град Гоце Делчев,

 

За екипа на проекта е много важно да получи информация за състоянието на Вашия бизнес, както и за проблемите и перспективите за неговото развитие.  Вашите нужди и очаквания ще бъдат взети предвид в процеса на разработване на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на гр. Гоце Делчев. За тази цел разчитаме да получим Вашето мнение и предложения   чрез попълване на настоящата анкета, за което предварително Ви благодарим!

 

Актуални събития за ИПГВР Гоце Делчев

Няма предстоящи събития