Анкетно проучване

Уважаеми граждани, организации и гости на гр. Гоце Делчев,


За екипа на проекта е много важно да получи Вашето мнение за проблемите, възможностите и потенциала за развитие на гр. Гоце Делчев, което ще бъде анализирано и взето предвид в процеса на разработване на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на гр. Гоце Делчев.

 

Ще се радваме да вземете участие в този процес чрез попълване на настоящата анкета, което няма да Ви отнеме повече от 10 минути.

 

Разчитаме на активната Ви гражданска позиция и участие в развитието на гр. Гоце Делчев и предварително Ви благодарим!

Актуални събития за ИПГВР Гоце Делчев

Няма предстоящи събития